O firmie

Laboratorium Weterynaryjne w Iławie istnieje od roku 1998. Początkowo była to niewielka placówka badawcza, o profilu mikrobiologicznym, będąca na usługach lecznicy zwierząt i stanowiąca integralną część zakładu leczniczego dla zwierząt, o nazwie „Lecznica Zwierząt Laboratorium Weterynaryjne”. Z upływem czasu krystalizował się trzon usług Laboratorium. W roku 2000 przeniesiono siedzibę zakładu. System nowych pomieszczeń był już zdecydowanie zorganizowany pod kątem potrzeb laboratorium weterynaryjnego.

Pod obecną nazwą zakład istnieje od stycznia 2006 roku. Przebudowę i doposażenie Laboratorium przeprowadzono w celu spełnienia wymagań normy PN ISO 7218:1998 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dnia 21.01.2006 Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie, na wniosek kierownika, a zarazem właściciela lek. wet. Macieja Pietraszka, dokonała wpisu Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego w Iławie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, pod numerem ewidencyjnym 250.

W 2008 roku Najwyższe Kierownictwo złożyło wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego. W listopadzie 2008 Laboratorium przeszło pozytwyną ocenę PCA. W kwietniu 2009 Najwyższe Kierownictwo podpisało kontrakt z PCA, a Laboratorium otrzymało certyfikat AB 1031.

Po uzyskaniu certyfikatu PCA laboratorium nawiązało współpracę z nowymi klientami. W związku z coraz wyższymi potrzebami rynku w 2010 roku właściciel podjął decyzję o budowie nowej siedziby, w planach nowego laboratorium uwzględniono rozszerzenie działalności (wykorzystanie techniki PCR, badanie próbek pochodzących z produkcji pierwotnej, badanie próbek pasz). Budowę rozpoczęto jesienią 2012, zakończono jesienią 2013. Siedzibę przeniesiono w styczniu 2014. W nowym budynku wydzielono 2 obszary działalności: OBSZAR MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ i OBSZAR MIKROBIOLOGII MATERIAŁÓW ZAKAŹNYCH. Stworzyło to możliwość rozszerzenia działalności usługowej.

Dzisiaj Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań mikrobiologicznych oraz przechowywania i transportu próbek żywności pochodzenia zwierzęcego dla klientów tj. zakłady produkcji i przetwórstwa mięsa białego i czerwonego, zakłady ubojowe drobiu, trzody i bydła itp. Laboratorium nawiązało wspolpracę z gabinetami weterynaryjnymi, z hodowcami drobiu i Inspekcją Weterynaryjną w ramach usług związanych z badaniem materiałów zakaźnych. Celem i ambicją laboratorium jest pomoc klientowi w spełnianiu wymagań zawartych w przepisach prawa krajowego , które uwzględniają wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej.